Daftar Alamat TK, SD, SMP dan SMA di Indonesia

SMK Negeri 1 Kuripan

Alamat: Jalan Tgh. Abdul Hafidz No. 2 Kuripan Lombok Barat
Kota: Lombok Barat SMK Negeri 1 Kuripan Propinsi: Nusa Tenggara Barat.